Firma ing. Vladimír Matějka

Areál Ocelot 158 Žacléř

IČO: 464 72 771 DIČ: CZ640 205 0545

tel. 499 776 595

mobil 603 214 980, 731 489 819

fax 499 776 595

mail : s1203@s1203.cz  
 
 
 
Image
Ceska Asistenční Služba Image Gemec-Union